Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. Undefined

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych na stronie www.eco-gadzet.eu, jest PHU Eco-Gadżet, firmę wpisaną przez Prezydenta Miasta Poznania do ewidencji działalności gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w Poznaniu. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 6652330442, Regon: 302582882, firma działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Baza danych sklepu została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z usług sklepu.

2. Administrator uprawniony jest do udostępnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

3. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.

4. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zamówienia, w wiadomości e-mail, wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług w tym celu Administrator przetwarza następujące dane: login, e-mail i podwójne hasło oraz w przypadku kont firmowego Login, e-mail, adres siedziby, KRS, Regon, kod pocztowy, miasto, NIP (w celu wystawienia faktury VAT w przypadku dokonania zakupów przez przedsiębiorcę).

5. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie, w związku z tym, iż są konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w sklepie internetowym.

6. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może dokonać samodzielnie w każdej chwili po zalogowaniu się lub też może skontaktować się ze administratorem sklepu m.in. wysyłając:

Wiadomość za pomocą formularza kontaktowego lub listownie: PHU Eco-Gadżet, 61-248 Poznań, Milczańska 56B/5,

lub w jakiejkolwiek innej dogodnej dla użytkownika formie.

7. W przypadku powzięcia przez administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez użytkownika danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

- wezwania użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,

- natychmiastowego zablokowania wykonania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy.

8. Administrator sklepu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem przez osobom nieupoważnionym.

9. Informacja o przetwarzaniu adresu e-mail dla celów marketingowych.

Informacje handlowe będą przekazywane drogą elektroniczną (e-mail) wyłącznie w przypadku, gdy wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie (zapis do news-lettera). Zgoda może być cofnięta w każdym czasie w ustawieniach „moje konto”.

10. Udostępnianie danych

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: firmy kurierskie, banki, operatorzy systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres info@eco-gadzet.eu, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawe.