Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. Undefined

Regulamin

I Postanowienia ogólne.

1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania ze sklepu internetowego www.eco-gadzet.eu , zwanego dalej sklepem. Sklep powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.

2. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.eco-gadzet.eu jest Daniel Brzoski PHU Eco-Gadżet wpisany przez Prezydenta Miasta Poznania do ewidencji działalności gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w Poznaniu. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 6652330442, Regon: 302582882

3. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników jak również prawa i obowiązki sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego sklep.

II Definicje.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z funkcji Sklepu.

Sklep – podmiot udostępniający zasoby www.eco-gadzet.eu na rzecz użytkowników.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Użytkownika – po rejestracji oraz zalogowaniu Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówienia wystawionych Produktów, modyfikacji swoich danych, włączania i wyłączania dostępnych opcji, a także usuwania swojego konta.

Produkt/Usługa – dobra materialne/niematerialne publikowane na łamach Sklepu w celu sprzedaży oferowanych produktów.

Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu - przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.

III Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

1. W celu korzystania ze sklepu, użytkownik powinien posiadać:

- urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;

- dostęp do sieci Internet;

- adres poczty email.

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta użytkownik.

3. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

4. Sklep informuje, iż wyłączenie przez użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem http://www.eco-gadzet/cookie stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

IV Rejestracja w http://www.eco-gadzet.eu

1. Użytkownik w celu założenia „Konta użytkownika” dokonuje rejestracji, podając: imię i nazwisko, ulicę, nr domu, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, NIP dane do wystawienia rachunku oraz dane do logowania: login, adres e-mail oraz hasło za pomocą formularza.

2. Hasło podawane przy logowaniu do Serwisu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie w zakładce moje konto poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3. Założenie „Konta użytkownika” jest nieodpłatne.

4. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej sklepu poprzez:

- Wysłanie wiadomości e-mail na adres: ecogadzet@gmail.com

- Telefonicznie w godzinach pracy obsługi sklepu dzwoniąc pod nr 884 222 900

5. Użytkownik, który skorzysta ze sposobów z pkt. 5, pomijając stronę sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu przesłanego przez sklep na podany przez użytkownika adres email.

6. Użytkownik korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 5 powinien podać:

- nazwę, kolor, rozmiar i ilość produktów (jeżeli takie parametry występują)

- imię i nazwisko odbiorcy

- dokładny adres dostawy

- numer telefonu kontaktowego

- adres e-mail zamawiającego

7. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu prawdziwych danych.

8. Użytkownik przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzy zamówienia dla celów należytego wykonania umowy;

- przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;

- zapoznałem się z regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;

- dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

9. W przypadku przeglądania zawartości sklepu rejestracja nie jest obowiązkowa.

10. Użytkownik nie może przekazywać kodów rabatowych do konta w sklepie internetowym osobom trzecim.

11. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:

- zamówić produkt przez wybranie zakładki KOSZYK oraz przycisk DO KOSZYKA

- zamówić produkt oraz jego prezentowane opakowanie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłana paczka

- zmienić swoje dane

- zmienić swoje hasło

- ustawić subskrypcje

- sprawdzić swoje zamówienia

- całkowicie usunąć swoje konto

12. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej

V Zasady składania i realizacji zamówienia.

1. Cena produktów wyrażone są (brutto) w polskich złotych i zawierają podatek VAT 23%.

2. Cena podana przy produkcie jest ceną nieuwzględniającą kosztów transportu

3. Cena zamówienia jest ceną podaną po dokonaniu wyboru rodzaju dostawy oraz sposobu płatności:

Cennik dostawy nie przekracza średnich obowiązujących cen w Polsce. Kurier 16 zł

4. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość złożenia zamówienia na produkt za pomocą przycisku „dodaj do koszyka”.

5. Proces zamawiania przez stronę internetową sklepu składa się z następujących kroków:

- wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka

- podanie danych wymienionych w pkt 3 lub logowanie

- wybór formy dostawy i płatności

- zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „potwierdzam zamówienie”

6. W trakcie składania zamówienia, od początku do ostatniego kroku zatwierdzającego, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także możliwość naniesienia zmian w wyborze produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie internetowej informacjami zawierającymi odniesienia do zmiany danych.

7. Po podaniu przez użytkownika wszystkich niezbędnych danych wyświetlane jest podsumowanie zamówienia zawierające:

- przedmiot zamówienia,

- jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów

- całkowity koszt dostawy

- wybraną formę płatności

- wybrany sposób dostawy wraz z ujętym czasem doręczenia

- dane kontaktowe zamawiającego

- dane adresowe odbiorcy towaru

8. Po kliknięciu na przycisk „potwierdzam zamówienie” Klient otrzymuje e-mail z informacją o przyjęciu (akceptacji) zamówienia.

9. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok za pomocą formularza zamówienia podając: imię i nazwisko, ulicę, nr domu, kod pocztowy, miasto, nr telefonu, e-mail. Dystrybucja odbywa się na terenie UE. Możliwe jest wpisanie innego adresu wysyłki oraz wpisanie dodatkowych uwag.

10. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.

11. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.

12. W przypadku, gdy towar jest niedostępny, sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli użytkownik dokonał zapłaty za towar, sklep zwróci użytkownikowi należność w terminie 14 dni od dnia poinformowania użytkownika o niemożliwości spełnienia świadczenia.

13. W wypadku, gdy sklep nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez użytkownika, sklep może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem użytkownika na piśmie o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt sprzedawcy. W tym wypadku użytkownik ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, a zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt sprzedawcy.

14. W sytuacji, gdy użytkownik nie zdecyduje się na nabycie produktu podobnego w podobnej cenie o czym mówi pkt. 8, a dokonał wcześniej zapłaty, sklep zobowiązuje się do zwrotu świadczonej ceny w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o rezygnacji użytkownika z jego nabycia.

VI Dostawa

1. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:

- firmy kurierskiej DPD oraz DHL – czas dostawy około 24 godziny robocze;

- Poczty Polskiej – czas dostawy maksymalnie 24 godziny robocze;

- Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 2 zazwyczaj 1 dzień roboczy liczony od momentu potwierdzenia dokonania płatności, Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej. Powyższe terminy mogą ulec zmianie w momencie nie spełnienia warunków opisanych na stronie: www.eco-gadzet.eu

2. Zamówiony produkt przesyłany jest na adres podany w formularzu zamówienia lub mailu.

3. Na czas otrzymania przesyłki przez użytkownika składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.

4. Zasadą jest dostarczenie przesyłki do użytkownika w ciągu jednego dnia roboczego po jej wyekspediowaniu poprzez firmę dostawczą.

5. Koszt przesyłki uzależniony jest od wagi towaru. Powyżej 35 kg lub w przypadku towarów wielkogabarytowych koszt przesyłki jest ustalany indywidualnie.

6. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy towaru wybranego przez użytkownika. W każdym przypadku umowa powinna zostać wykonana w terminie maksymalnie trzydziestu dni po złożeniu przez użytkownika oświadczenia woli o zawarciu umowy.

7. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia przesyłki przy kurierze. W przypadku wykrycia wad bądź zniszczenia zamówionego produktu użytkownik powinien spisać protokół szkód.

VII Sposoby płatności.

1. Płatność może być dokonywana w następujący sposób:

- Przelewem bankowym na numer T-Mobile Usługi Bankowe 28 24901044 0000 4200 7349 7590

- Płatność za pobraniem;

- Gotówką płatne przy odbiorze osobistym.

2. Sklep wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej lub na życzenie papierowej.

3. Osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej wystawione są faktury na żądanie. Aby otrzymać fakturę należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać poprzez formularz kontaktowy email zawierający dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, ID płatności, zamówienia.

4. Danymi do faktury są te podane w formularzu rejestracyjnym.

VIII Prawo odstąpienia od umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie  w terminie 14 dni od moomentu otrzymania zakupionego przedmiotu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

PHU Eco-Gadżet
ul. Milczańska 56 B/5
61-248 Poznań

lub

ecogadzet@gmail.com

2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

3. W celu usprawnienia procedury związanej z odstąpieniem przez konsumenta od umowy zawartej na odległość zaleca się skorzystanie przez konsumenta z możliwości opatrzenia przesyłki zawierającej zwracany produkt, umieszczając w widocznym miejscu na przesyłce napis „odstąpienie od umowy zakupu”. Do przesyłki zaleca się dołączenie dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu zwracanego produktu w sklepie Eco-Gadżet.

4. W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

- dostarczania prasy; oraz usług w zakresie gier hazardowych.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zapoznania z produktem. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

PHU Eco-Gadżet

Milczańska 56 B/5

61-248 Poznań

Zwracany przez klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi klient. Eco-gadżet zwraca koszt niezbędny, najniższy oferowany podczas sposobu wysyłki wybranej przez konsumenta.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

IX Ochrona danych osobowych.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdą państwo na dole naszej witryny:

X Polityka Cookies.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdą państwo na dole naszej witryny:

XI Reklamacje.

1. Produkty oferowane w sklepie internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

2. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane:

- Na adres email: info@eco-gadzet.eu

- listownie: Eco-Gadżet, 61-248 Poznań, Milczańska 56 b/5

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez użytkownika.

5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść użytkownika.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, użytkownik może żądać, doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów). Sklep zwróci użytkownikowi równowartość ceny całości dokonanej transakcji. Jeżeli jest to druga, lub kolejna reklamacja użytkownik może żądać zwrotu pieniędzy.

7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez użytkownika adres e-mail, lub adres korespondencji.

8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia poprzez mail.

9. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć klientowi produkt bez wad.

10. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów

11. Sprzedawca odpowiada wobec klienta niebędącego konsumentem na podstawie przepisów kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.

12. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych produktu klient będący konsumentem może żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

13. Konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby konsumenta inny sposób zaspokojenia.

14. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

15. O stwierdzonej wadzie należy zawiadomić sprzedawcę, nie później niż w terminie 2 lat od dnia wydania produktu. Zaleca się w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać opis wady oraz żądanie konsumenta zgodnie z pkt 4 oraz 5 powyżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Zaleca się dołączenie do zgłoszenia wady dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu produktu w sklepie internetowym. Zawiadomienie można wysłać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:info@eco-gadzet.eu.

16. Gdy jest to niezbędne dla oceny istnienia wady produktu równocześnie ze złożeniem zgłoszenia wady należy dostarczyć reklamowany produkt na adres: PHU Eco-Gadżet, 61-248 Poznań, Milczańska 56b/5

17.Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji konsumenta . Brak zawiadomienia konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji przez sprzedawcę.

18. Uprawnienia konsumenta wynikające z wad produktu lub klienta niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancji.

XII Rezygnacja ze świadczonych usług.

1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez sklep ( rezygnacje z konta użytkownika w sklepie) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn przez wysłanie wiadomości na adres e-mail lub w jakikolwiek inny dogodny dla użytkownika sposób.

2. W dniu upływu okresu wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu, a sklep zaprzestaje świadczenia usług wobec użytkownika.

3. Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego w przypadku zaprzestania świadczenia usługi.

4. Sklep może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi w ciągu 7 dni po wezwaniu do zaprzestania naruszeń, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy użytkownik narusza przepisy niniejszego regulaminu, przepisy prawa w związku z korzystaniem z usług.

XIII Przepisy Końcowe.

1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z ogólnymi warunkami. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach swojego konta, po zalogowaniu.

2. Sklep dokona zmiany postanowień regulaminu po uprzednim poinformowaniu użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu regulaminu na łamach sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez użytkowników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych użytkowników, korzystających ze sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

 PHU Eco-Gadżet 27.12.2014r